Profesionāli tehniskie pakalpojumi

Īpašuma pārbaude

  • Objekta tehniskā apsekošana
  • Dokumentācijas pārbaude
  • Zaudējumu aprēķināšana
  • Būvprojekta ekspertīze
  • Aprēķini un tāmēšana
  • Būvekspertīze
  • Citi pakalpojumi
Pieteikties

Sertificēti speciālisti veiks ekspertīzes un atzinumus. Veiksim mēbeļu, iekārtu, transportlīdzekļu un citas kustamās mantas un nekustamā īpašuma ekspertīzes. Pareiza un profesionāla fakta konstatācija ir būtiski nepieciešama apdrošināšanas gadījumos, tiesvedībā, saņemot nekvalitatīvu preci, mantas bojājumu vai bojāejas gadījumos. Mūsu speciālisti nekavējoties apsekos objektu, veiks fotofiksāciju, izvērtēs situāciju, dokumentāciju un operatīvi sagatavos eksperta slēdzienu.Mēs varam palīdzēt ar:


• Pareizu un sertificēta speciālista veiktu faktu fiksēšanu;
• Nekvalitatīvu un/vai bojātu preču ekspertīzi;
• Bojātas kravas ekspertīzi;
• Dokumentācijas izpēti, atbilstību normatīvajiem aktiem u.tml.;
• Zaudējumu aprēķināšanu;
• Veikto ieguldījumu aprēķināšanu;
• Veiksim tehnisko apsekošanu pirms īpašuma iegādes;
• Juridisku atbalstu un Jūsu pārstāvību dažādās instancēs.

Pieteikties mūsu pakalpojumiem 


Par vērtēšanas biroju "Eksperts"

Vērtēšanas birojs "Eksperts" ir kompetentu, profesionālu ekspertu un vērtētāju apvienība, kuru veido 14 dažādu jomu sertificēti speciālisti. Mūsu komandu vieno attieksme pret darbu, augsta korporatīvā kultūra, vēlme attīstīt savas zināšanas un kompetenci, lai sniegtu augstvērtīgus pakalpojumus gan esošajiem, gan topošajiem klientiem. 

Piedāvājam transportlīdzekļu un citas kustamās mantas, nekustamā īpašuma vērtētāju aģentūras pakalpojumus, biznesa vērtēšanas pakalpojumus, ekspertīžu pakalpojumus, tehnisko auditu un pārbaudi, kā arī sniedzam konsultācijas un padomus plašās jomās. Mērķtiecīgi paplašinām piedāvāto pakalpojumu loku un attīstām jaunus pakalpojumu veidus.

Gandarījumu rada plašais klientu loks un pozitīvās atsauksmes. Esam klientu atzīti operatīvākie un pieejamākie nozares pārstāvji. 

Birojs ir izveidots 2015. gadā apvienojot brīnišķīgākos ekspertus un vērtētājus, ar vairāk kā 20 gadu darba pieredzi. Veicam jaunu speciālistu atlasi, apmācības un veidojam šīs nozares prestižu. Esam atvērti sadarbībai.