Kustamās mantas vērtēšana

Neatkarīga mantas vērtēšana:


  Operatīvākie un pieejamākie vērtētāji Latvijā

  Pieredzes bagāti vērtētāji un tehniskie eksperti

  Neatkarīgi un atzīti eksperti 

  Strādājam visā Latvijā bez brīvdienām

  Profesionāla un pirmklasīga apkalpošana

  Augsta konfidencialitāte

  Precīzi fiksēti fakti laikā un telpā


Sertificēta kustamās mantas vērtēšana un ekspertīzes. Operatīvākā un pieejamākā visa veida kustamās mantas vērtēšana. Ātri reaģējam uz jebkuru Jūsu jautājumu un pasūtījumu, esam pieejami visu nedēļu un visā Latvijā. Sertificēti kustamās mantas vērtētāji ir kompetenti novērtēt jebkura veida kustamu īpašumu - no vienkārša biroja krēsla līdz sarežģītam tehnoloģiskam kompleksam.


Veicam sertificētu kustamās mantas vērtēšanu:

 • Transportlīdzekļu vērtēšana;
 • Tehnoloģisko iekārtu un līniju vērtēšana;
 • Jebkura veida tehnikas vērtēšana;
 • Mēbeļu, biroja un sadzīves tehnikas, instrumentu vērtēšana;
 • Komunikāciju tīklu vērtēšana - siltumtrases, kanalizācijas tīkli;
 • Preču krājumu un atlikumu vērtēšana un inventarizācija;
 • Sistēmu un programmatūru vērtēšana;
 • Naftas produktu un citu ķīmisku vielu vērtēšana;
 • Jebkuras citas iepriekš neuzskaitītas kustamās mantas vērtēšana.

Uzzini atbildi uz sev aktuālo jautājumu tikai dažu minūšu laikā:


Vērtēšanas procesa apraksts:

1. Pieteikums, vienošanās par darba uzsākšanu

Pieteikuma saņemšana, vienošanās par darba uzdevumu un sasniedzamo mērķi

2. Objekta apsekošana un fotofiksācija

Vērtētājs apseko objektu, veic fotofiksāciju, konstatē situāciju, veic dokumentu izpēti

3. Vērtējuma atskaites sagatavošana

Vērtētājs veic iegūtās informācijas analīzi, veic tirgus izpēti, veic aprēķinus un sagatavo vērtējuma atskaiti

4. Vērtējuma vai ekspertīzes atskaites saņemšana

Jūs saņemiet operatīvu, precīzu un pieejamu vērtējumu, gan drukātā, gan elektroniskā veidā

Kādiem mērķiem nepieciešams vērtējums?

 • Bilances vērtības koriģēšanai
 • Mantiskā ieguldījuma veikšanai
 • Finansējuma piesaistei
 • Apdrošināšanai
 • Tiesvedībai
 • Finanšu atskaišu vajadzībām
 • Reorganizācijas veikšanai
 • Pirkšanai vai pārdošanai
 • Muitas lietu kārtošanai
 • Izsoles sākumcenas noteikšanai
 • Zaudējumu apzināšanai un piedzīšanai 
 • Nosakot ieguldījumu apjomu un kvalitāti
 • Pašu zināšanai, apzināt īpašuma vērtību
 • Kā arī citiem iepriekš neuzskaitītiem mērķiem

Par kustamās mantas vērtēšanu

Vērtētājs ir neaizstājams, nosakot kustamās mantas tirgus vērtību, fiksējot un novērtējot mantas stāvokli, identificējot mantu, aprēķinot nodarītos zaudējumus, nosakot veikto ieguldījumu apmēru un kvalitāti.

Sertificēta kustamās mantas vērtētāja galvenais uzdevums ir parādīt klientam precīzu un patiesu situācijas ainu. Vērtēšana ir procesu kopums, kurā tiek fiksēti un analizēti fakti laikā un telpā. Tiek fiksēts objekta sastāvs. Vērtējuma rezultāts ir konkrēts, visplašākā pielietojuma skaitlis, nevis pieņēmums vai minējums.

Kompetenta, neatkarīga eksperta sagatavots vērtējums vai slēdziens ir plaša pielietojuma juridisks instruments, ar kuru ir iespējams panākt objektīvus rezultātus. Vērtētājs ir nozīmīgs sadarbības partneris dažādu jomu pārstāvjiem - uzņēmējiem, grāmatvežiem un finansistiem, apsaimniekotājiem, juristiem un advokātiem, auditoriem un revidentiem un citu jomu pārstāvjiem. Pie vērtēšanas ir arī iespēja sakārtot dokumentāciju. Mūsu ekspertu kompetence ļauj novērtēt visa veida sarežģītības kustamu mantu, sākot ar vienkāršu biroja krēslu līdz sarežģītam tehnoloģiskam kompleksam. Nepieciešamības gadījumā veiksim inventarizāciju un mantas uzskaiti.

Sabiedrībā pastāv divi galvenie mīti par vērtēšanu - tas ir dārgi un ilgi. Mēs patīkami pārsteidzam savus klientus, apgāžot šos mītus. Nodrošinām visoperatīvāko un pieejamāko vērtēšanas un ekspertīžu pakalpojumu servisu. Mūsu mērķis ir mainīt šos mītus un nodrošināt pakalpojumu kvalitāti katrā detaļā.

Pieteikties mūsu pakalpojumiem 


Vērtēšanu mums uztic:

Par vērtēšanas biroju "Eksperts"

Vērtēšanas birojs "Eksperts" ir kompetentu, profesionālu ekspertu un vērtētāju apvienība, kuru veido 14 dažādu jomu sertificēti speciālisti. Mūsu komandu vieno attieksme pret darbu, augsta korporatīvā kultūra, vēlme attīstīt savas zināšanas un kompetenci, lai sniegtu augstvērtīgus pakalpojumus gan esošajiem, gan topošajiem klientiem. 

Piedāvājam transportlīdzekļu un citas kustamās mantas, nekustamā īpašuma vērtētāju aģentūras pakalpojumus, biznesa vērtēšanas pakalpojumus, ekspertīžu pakalpojumus, tehnisko auditu un pārbaudi, kā arī sniedzam konsultācijas un padomus plašās jomās. Mērķtiecīgi paplašinām piedāvāto pakalpojumu loku un attīstām jaunus pakalpojumu veidus.

Gandarījumu rada plašais klientu loks un pozitīvās atsauksmes. Esam klientu atzīti operatīvākie un pieejamākie nozares pārstāvji. 

Birojs ir izveidots 2015. gadā apvienojot brīnišķīgākos ekspertus un vērtētājus, ar vairāk kā 20 gadu darba pieredzi. Veicam jaunu speciālistu atlasi, apmācības un veidojam šīs nozares prestižu. Esam atvērti sadarbībai.